ESB: Novi operativni okvir

Franz ZOBL 15.03.2024. 08:14 CET

Ranije od očekivanja, ESB je objavila neka ključna načela za provedbu monetarne politike i osiguravanje likvidnosti središnje banke. Još uvijek nije sve razjašnjeno i većina promjena relevantna je samo na duži rok.

Ključni zaključci su:


 • Stopa na novčani depozit ostat će ključna kamatna stopa ESB-a za usmjeravanje kretanja kratkoročnih stopa na tržištu novca - kao i do sada. Razlika između stope za glavne operacije refinanciranja i stope na novčani depozit smanjit će se i iznositi 15 baznih bodova od 18. rujna 2024. – to je novo.
 • Glavne operacije refinanciranja imat će središnju ulogu u zadovoljenju likvidnosnih potreba banaka te će se i dalje provoditi putem raspodjele punog iznosa likvidnosti na aukcijama s nepromjenjivom stopom na osnovi različitih vrsta kolaterala.
 • Dugoročne posljedice za kratkoročne stope na novčanom tržištu trebale bi biti nešto veće marže na depozitnu stopu ESB-a i veća volatilnost, ali još uvijek prihvatljiva.
 • Podaci o držanju obveznica ESB-a ostali su šturi. Smanjenje APP-a i PEPP-a nastavit će se kako je navedeno. Nove strukturne operacije dugoročnijeg refinanciranja i strukturni portfelj vrijednosnih papira uvest će se u kasnijoj fazi, ali ne prije završetka kvantitativnog pooštravanja. Može se postaviti pitanje hoće li se ovaj novi portfelj implementirati prije sljedeće revizije 2026. godine.
 • Stopa pričuve za potrebe određivanja minimalnih obveznih pričuva banaka ostaje nepromijenjena i iznosi 1%. Stopa remuneracije minimalnih pričuva ostaje nepromijenjena i iznosi 0% - to je ostalo nepromijenjeno.

Pročitaj više

RBA tjedni pregled

Elizabeta SABOLEK-RESANOVIC 06.09.2023. 14:21 CEST

 • Solidan rast gospodarstva u drugom tromjesečju.
 • Inflacija u europodručju 5,3% na godišnjoj razini.
 • Pozitivan sentiment na dioničkim tržištima potaknut slabijim makroekonomskim podacima.

Pročitaj više

Solidan rast zadržan u drugom tromjesečju

Zrinka ZIVKOVIC-MATIJEVIC 29.08.2023. 14:42 CEST

Objava BDP-a za drugo tromjesečje 2023. donijela je daljnji rast na tromjesečnoj i godišnjoj razini. U skladu s očekivanjima realni BDP nastavio je rasti sličnom dinamikom kao na početku godine. Ipak, detalji vidljivi u strukturi bruto dodane vrijednosti pozivaju na oprez.

Pročitaj više

Dnevno financijsko izvješće

Elizabeta SABOLEK-RESANOVIC 24.08.2023. 13:46 CEST

 • Kontrakcija prerađivačkih i uslužnih aktivnosti u europodručju prema PMI pokazateljima

 • Zaustavljen negativan niz na svjetskim burzama

 • Nastavak ubrzanja rasta kredita stanovništvu na godišnjoj razini

Pročitaj više